Пројекат АПИНЕТ 2013

Руководилац: Др Виолета Сантрач

Национални пројекат “АПИНЕТ 2013” је иновативни пројекат у пчеларству финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, који је подржао Савез удружења пчелара Републике Српске (СУПРС), а којег планира, координира и спроводи Јавна установа Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука (ВИРСВБ).

Развој научноистраживачке и стручне сарадње са пчеларима са циљем подизања и унапређења знања за област апикултуре као и побољшање квалитета производа од пчела намијењених јавној потрошњи у овом Пројекту одвија се кроз мрежу мониторинга десет испитних пчелињака са финансијском вриједношћу у износу од одобрених 20.000 конвертибилних марака.

Пројекат “АПИНЕТ 2013” траје годину дана и у току тог периода посматраће се битни фактори везани за пчеларску праксу, праћење биомаркера здравственог статуса и осталих битних чинилаца који утичу на развој и одрживост пчелиње заједнице а направљен је по моделу пројекта који се већ годинама успјешно спроводи у Италији.

“АПИНЕТ 2013” је начин дијагностичког мониторинга који у старту не мијења устаљено пчеларску праксу коју спроводе пчелари у надзору али по планираним задацима верификује статус стресора на судбину и виталност заједнице о чему ће се након четири серије узорковања (јули, октобар, март, јули) и обраде података добити мјерљиви и употребљиви подаци о биодинамичком односу у пчелињој заједници.

Циљ пројекта је да кроз знање и искуство у досадашњем теренском и лабораторијском раду изгради репрезентативну мрежу контролних тачака, пчелињака, који би се у току једногодишњег активног надзора контролисали у складу са процијењеним факторима ризика битним за опстанак пчелиње заједнице. Присутни патогени и наметници врсте Апис меллифера ће се контролисати током цијеле пчеларске године, те би се на основу критерија статистичких метода и фактора оптерећења по здравље пчеле могли квантифицирати на начин да постоје сљедиви и упоредиви подаци који ће бити аутентични на територији Републике Српске.

Комплексност јачине заједнице, њене виталности  и услови средине могу се пратити у току цијеле године што у осврту на начин апитехнике на сваком пчелињаку има значајно мјесто у избору “добре пчеларске праксе”. Доводећи хомеостазу пчелиње заједнице у везу са условима средине, климатским и агрикултурним оптерећењима, оптерећењем патогена и наметника пчелиње заједнице у овом Пројекту прикупиће се подаци који ће вишеструко анализирани дати јаснији приказ проблема  у здарвственој заштитим пчела а да се при томе не утиче на “начин пчеларског поступка”. Укратко у пројекту ће се обрађивати значајне области:

 

1.            Пчеле и пчеларска пракса,

2.            Пчеле и услови средине и

3.            Пчеле еко-генотип: наметници и болести пчела.

 

Република Српска је подијељена на осам пчеларских региона али је за потребе овог програма планирано да се њиме покрије десет контролних тачака. Избор пчелара сарадника као и значајност регионалних карактериситка пчеларења које би могле имати утицаја на квалитетнији мониторинг организован је у договору са Савезом удружења пчелара Републике Српске на сљедећи начин:

Различити прикупљени узорци (пчеле, восак, мед, полен, перга, вароа), биће обрађени примјеном дијагностичких и аналитичких метода од протеомике и геномике до класичне микробиологије и физичко хемијске аналитике.

Очекивани резултати могу се свести на предвиђање побољшања активности везаних за:

1.Стицање комплексније слике о показатељима активно присутних података и параметара који се могу довести у везу са факторима губитака пчелињих заједница на територији Републике Српске кроз анализу фактора ризика;

2.Промјена значаја агро-еколошких фактора Републике Српске;

3.Интегралнији начин процјене узрока губитака у пчеларству;

4.Могућност препоруке о побољшањима апитехнологија и ветеринарско медицинских апликација.

 

За више информација пошаљите поруку на: violeta.santrac@virsvb.com

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher