Магистарске тезе

 1. Бабић Александра (2010): Упоредно одређивање укупног броја бактерија у сировом млеку методом проточне цитометрије и стандардном методом. Магистарскa теза. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
 2. Бјелајац Бранко (1999): Испитивање присуства Hemophilus somnus у сперми бикова. Магистарскa теза. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
 3. Голић Бојан (2010): Испитивање утицаја пробиотика и  пребиотика на поствакцинални одговор бројлерских пилића после пероралне вакцинације атенуираним сојем Salmonella enteritidis. Магистарскa теза. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
 4. Грбић Славен (2001): Утицај родентицида на биолошке карактеристике Trichinella spiralis. Магистарскa теза. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
 5. Дојчиновић Слободан (2009): Утицај замрзавања на одабране параметре квалитета хладно-димљеног шарана. Магистарскa теза. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
 6. Кадић Шефик (1972): Упоредно истраживање бактериолошке чистоће радних површина при различитом интензитету механичког чишћења и идентификације њених утицаја на хигијенски квалитет месних прерађевина. Магистарскa теза. Ветеринарски факултет Свеучилишта у Загребу.
 7. Калаба Весна (1999): Компаративна испитивања физиолошких особина Е. coli изолованих из намирница анималног поријекла. Магистарскa теза. Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци.
 8. Касагић Драган (2005): Концентрација тријодтиронина, тироксина, инсулину сличног фактора раста – 1 и биохемијских показатеља метаболизма у крвном серуму јуница прије и послије партуса. Магистарскa теза. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
 9. Кубелка Драго (1973): Примјена аглутинацијско-имобилизацијског теста у доказивању инфекције оваца на Listeria monocitogenes. Магистарскa теза. Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву.
 10. Ловрић Саша (2017): Значај прања и дезинфекције вимена у хигијенској производњи сировог млијека. Магистарскa теза. Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци.
 11. Марић Јелена (2005): Поређење титра антитијела против вируса Гамборо болести два родитељска јата линија COOB-500  и њихових потомака вакцинисаних по истом програму. Магистарскa теза. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
 12. Матаругић Драгутин (1982): Лијечење оваријалних циста у крава високе производње млијека, Магистарскa теза. Ветеринарски факултет Свеучилишта у Загребу.
 13. Недић Драго (1992): Campylobacter spp. у објектима за клање стоке и њихов значај у хигијени намирница. Магистарскa теза. Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву.
 14. Пећанац Биљана (2004): Испитивање утицаја ендогених фактора на квалитет меса пужа. Магистарскa теза. Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци.
 15. Сантрач Виолета (2004): Епизоотиолошке карактеристике бјеснила у Републици Српској у периоду 1995-2001. године. Магистарскa теза. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
 16. Сарић Никола (1983): Степен бактеријске контаминације јунећих полутки и уситњеног меса у односу на категорију меса. Магистарскa теза. Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву.
 17. Табаковић Бекир (1973): Хелминти говеда – општина Приједор. Магистарскa теза. Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву.
 18. Тркуља Родољуб (1999): Епизоотиолошки значај и методе лабораторијског испитивања дубоко замрзнутог семена бикова. Магистарскa теза. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
 19. Хоџић Емир (1984): Проучавање својстава ентеропатогених сојева Echerichia coli изолираних из болесне прасади. Магистарскa теза. Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву.
 20. Шарић Миленко (1989): Утицај топлинске обраде и смрзавања на резидуе антибиотика у говеђем месу. Магистарскa теза. Ветеринарски факултет Свеучилишта у Загребу.
Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher