СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

Служба заједничких послова је организациона јединица која обавља широк обим послова који представљају значајан сегмент у раду Института и доприноси његовој динамици и тренду пословања, у домену рационалног и квалитетног функционисања.

Служба обавља финансијске и рачуноводствене послове, послове економике, финансијских анализа и планирања, статистичко-аналитичке послове, послове јавних набавки роба, услуга, средстава, опреме и радова за потребе Института, вођења инвестиција, обрачун директних и индиректних пореза и правне послове. Такође, стара се о законитом, намјенском и планском трошењу финансијских средстава, те одржавању ликвидности, солвентности, рентабилности, финансијског положаја и финансијске стабилности Института. Сачињава приједлоге реализације прихода и утрошка средстава, анализира трошкове Института, сачињава извјештаје и друге материјале од значаја за рад Института, организује извршење најсложенијих финансијско-материјалних послова у вези са обезбјеђењем и располагањем финансијских средстава. Управља и контролише свим процесима у поступку примјене Закона о јавним набавкама, поступа у случају жалбених поступака и судских спорова, организује послове са шпедитерима, царином, банкама, осигуравајућим друштвима и агенцијама, те послове са контролним органима, ревизијом и актуарима, обавља опште и кадровске послове, реализује бројне задатаке које постављају органи, организације и институције Републике Српске и БиХ.

Служба заједничких послова прати и примјењује законску и подзаконску регулативу и легислативу из области финансија, рачуноводства, финансијско-материјалног и књиговодственог пословања, пореза, међународних рачуноводствених стандарда (МРС), међународних стандарда финансијског извјештавања (МСФИ), међународних ревизорских стандарда, стандарда процјене,  јавних набавки и свих осталих Закона на подручју РС и БиХ из ових области.  На тај начин обавља најсложеније организационо-управљачке послове у складу са законском регулативом и легислативом и Системом управљања квалитетом.

 

Особље Службе:

Руководилац службе: Љиљана Барош, дипломирани економист (link: CV, e-mail)

Виши стручни сарадник: Миленко Обрадовић, дипломирани инжењер пољопривреде за економику (link: CV, e-mail)

Стручни сарадник за послове набавке и аналитику купаца: Небојша Ђурђевић, дипломирани економист (link: CV, e-mail)

Стручни сарадник за правне послове: Николина Тољага Галић, дипломирани правник (link: CV, e-mail)

Технички секретар: Санела Чегар, дипломирани економиста-менаџер

Рачуноводствени радник-књиговођа купаца: Мила Шарић, дипломирани економиста

Референт општих послова: Славиша Матаругић, ССС

Рачуноводствени радник-књиговођа: Јованка Стојић, ССС

Рачуноводствени радник-дактилограф и фактуриста: Милојка Видовић, ССС

Благајник-обрачунски радник: Силвана Кочић, ССС

Кућни мајстор-курир: Драган Буловић, ССС

Радник на одржавању хигијене: Биљана Мишић, ССС

Радник на одржавању хигијене: Миланка Предојевић

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher