Општи подаци

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈУ ВИРСВБ

 

   ЈУ ВИРСВБ је национална, специјалистичка и научна институција ветеринарске медицине Републике Српске и као таква представља јединствену и водећу установу овог типа у Републици Српској и БиХ.

    ЈУ ВИРСВБ је основан 1934. године као Одјељење за ветеринарску епидемиологију при Хигијенском заводу Бања Лука. Током 2001. године постаје Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“, а од 2009. године носи назив Јавна установа Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“. ЈУ ВИРСВБ послује на две локације, у Бањој Луци и Бијељини.

  ЈУ ВИРСВБ представља научну, стручну, истраживачку и специјалистичку институцију у области ветеринарске медицине. Основна дјелатност ВИРСВБ је лабораторијско испитивање из области заштите здравља животиња и безбједности хране. Испитивања се врше према најновијим стручним и научним достигнућима, у складу с важећом законском регулативом, пратећи последња издања ISO и OIE стандарда. Остале дјелатности које се обављају у ВИРСВБ су научноистраживачка, издавачка (књиге, часописи и сл.), епизоотиолошко извиђање, издавање стручних мишљења, контрола вакцинације, алерголошка испитивања, контрола зооноза, учешће у изради и доношењу мјера, планова и програма дијагностике и сузбијања заразних и паразитских болести животиња, као и из области безбједности хране, дистрибуција вакцина и идентификационих маркица за означавање животиња, организација и реализација едукативних скупова и сл.

   Дјелатност ЈУ ВИРСВБ обавља се у оквиру Центра за лабораторијска испитивања и квалитет, у чијем саставу је десет лабораторија и служба за пријем и узимање узорака, као и Центра за заштиту здравља животиња и безбједност хране, који се, као истраживачки центар, бави истраживачко-развојним радом и реализацијом научних пројеката, а у чијем саставу дјелује Научно вијеће Института. У ЈУ ВИРСВБ се примјењује око 300 различитих испитних метода, у складу с најновијим научним, стручним и технолошким достигнућима.

   У ЈУ ВИРСВБ су 2017. године била запослена 63 радника, од чега је преко 50% са високом стручном спремом. Тренутно у ЈУ ВИРСВБ ради осам доктора наука, три магистра, два мастера и шест специјалиста, а три докторанда су на докторским студијама.

   Од 2011. године ЈУ ВИРСВБ је акредитован у складу са стандардом BAS EN ISO/IEC 17025:2006, од стране Института за акредитовање БиХ (БАТА). Тренутно је акредитована 181 испитна метода (141 на локацији Бања Лука и 40 на локацији Бијељина). Обим акредитације обухвата пет техничких подручја с 14 техничких подподручја. Подручје акредитације обухвата:

 • физичко-хемијска испитивања хране,
 • физичко-хемијска испитивања хране за животиње,
 • физичко-хемијска испитивања резидуа ветеринарских медицинских лијекова,
 • токсиколошка испитивања резидуа и контаминаната у храни,
 • микробиолошка испитивања хране,
 • микробиолошка испитивања хране за животиње,
 • микробиолошка испитивања воде,
 • микробиолошка испитивања брисева површина,
 • бактериолошка испитивања у ветеринарству,
 • серолошка испитивања у ветеринарству,
 • вирусолошка испитивања у ветеринарству,
 • патолошка испитивања у ветеринарству,
 • паразитолошка испитивања у ветеринарству,
 • молекуларна испитивања у ветеринарству.

 

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher