ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ ХРАНЕ, ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ И ВОДЕ

 Лабораторија за микробиологију хране, хране за животиње и воде врши испитивање узорака хране и хране за животиње примјеном микробиолошких и сензорних метода испитивања, испитивање брисева из животне средине у зони производње хране и руковања храном, те микробиолошко испитивање узорака воде за пиће. Такође, у лабораторији се врше испитивања присуства резидуа антибиотика у храни и храни за животиње, оријентационим методама испитивања (Premi тест, тест 6 плоча).

Дневно се обради више десетина, понекад и преко стотину узорака, што на годишњем нивоу износи преко 15.000 узорака. Лабораторија спроводи испитивања у складу с ЕУ директивама о микробиолошким критеријумима у храни и храни за животиње, као и важећом законском регулативом.

Организација лабораторије у складу је са захтјевима одговарајућих ISO стандарда, са засебном просторијом или простором за сваку поједину фазу рада, почев од пријема и складиштења узорака, припреме узорка, припреме прашкастих узорака, припреме иницијалних суспензија, припреме децималних разријеђења, инокулације храњивих подлога, инкубације и очитавања раста бактерија, инкубације и очитавања раста квасаца и плијесни, манипулације потенцијалним патогенима, складиштења референтних сојева и складиштења подлога и реагенаса. На овај начин успостављен је један смјер кретања узорка, чиме је избјегнут ризик унакрсне контаминације односно да окружење у ком се обавља испитивање не утиче на квалитет резултата испитивања.

Лабораторија је акредотовала 59 испитних метода. Од кључних микроорганизама који могу угрозити здравље људи путем хране, у лабораторији се врши изолација и идентификација Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, коагулаза позитивних стафилокока, Campylobacter spp., Enterobacter sakazakii итд.

Осим стандардних ISO метода, лабораторија врши испитивања аутоматским имуноанализатором, апаратом за брзу детекцију и идентификацију патогених микроорганизама Mini Vidas (Biomerieux), којим се утврђује присуство Salmonella spp. и Listeria monocytogenes.

У циљу осигурања квалитета резултата испитивања примјењује се велики број интерних и екстерних мјера контроле квалитета, од којих значајно мјесто заузимају PT шеме, организоване од стране акредитованих PT провајдера (нпр. LGC Standards), у којима лабораторија редовно учествује са задовољавајућим резултатима. Лабораторија посједује одговарајућу опрему која је потребна за обављање предметних испитивања, а која се редовно одржава у овлаштеним сервисима и калибрише у акредитованим калибрационим лабораторијама.

Особље лабораторије активно учествује у изради законских и подзаконских аката из области хране и хране за животиње, те даје мишљења и налаизе по питању истих.

Особље лабораторије:

Руководилац лабораторије: Тања Илић, дипломирани ветеринар, специјалиста (link: CV, библиографија, e-mail)

Испитивач: Нина Зрнић, санитарни инжењер

Испитивач: Ирена Лакић, санитарни инжењер

Лаборант: Александра Борјанић, ССС

Лаборант: Дени Дениз Кантарџић, ССС

 

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher