Партнери

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

http://www.vet.bg.ac.rs

vetsФакултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду смештен је у близини центра града у Булевару ослобођења 18, неколико стотина метара од централног градског трга Славије у смеру према Аутокоманди. У непосредној близини факултета налазе се Медицински и Стоматолошки факултет. У време када је факултет основан, дакле пре више од седамдесет година, налазио се на рубу Београда који се почео нагло развијати. У последње време размишља се о дислокацији факултета из центра града. Иако је идеја о оснивању Факултета ветеринарске медицине настала почетком двадесетог века, ова институција је основана Решењем Министарства за образовање бр. 30281/36 1936. године под именом Ветеринарски факултет Универзитета у Београду. Дана 19. аугуста 1936 изабрани су први професори, махом са Медицинског и Пољопривредног факултета, који су, у складу са Одлуком Сената Универзитета, добили задатак да покрену наставу. Први Декан факултета био је Проф. Др Живојин Ђорђевић. Те 1936. године уписано је укупно 149 студената, а настава је извођена у просторијама Медицинског факултета. Прве године постојања факултета отворена су радна места за редовне професоре, ванредне професоре, доценте и асистенте. Еминентне личности заслужне за развој факултета, професори Др Илија Ђуричић, Др Антоније Вуковић, Др Чедомир Симић, Др Јован Димић, Др Владета Симић итд. били су први који су изабрани у колегијум. Непосредно пред почетак Другог светског рата, започета је изградња садашње зграде факултета.Изградња је прекинута 1941. године, а настављена 1946. Зграда и већина клиника завршене су 1948. године. Факултет је данас израстао у високошколску и научну организацију са 240 запослених, од којих су 102 професори и доценти, 26 асистенти, а 112 лица обавља техничке послове. На Факултету данас студира 1231 редовних студената и 87 последипломаца. До 2006. године на Факултету је дипломирало 7574 студента, магистарске студије завршило је 355, а специјалистичке студије 900 дипломираних ветеринара и стручњака сродних струка. Велики број стручњака је прошао кроз индивидуално усавршавање а још већи завршио краће или дуже курсеве и семинаре за иновацију знања. Докторске дисертације одбранило је 742 постдипломца. Пет професора Факултета ветеринарске медицине су постали чланови Српске академије наука и уметности.

 

Институт за хигијену и технологију меса Београд

http://www.inmesbgd.com

Институт за хигијену и технологију меса је истраживачко-развојни институт који организује и спроводи научно-истраживачки рад интердисциплинарног карактера у области биотехнологије. Резултати истраживања примењују се у привреди, у сарадњи са произвођачима из индустрије меса и прехрамбене индустрије. Мисија Института је да обезбеђењем високе стручне компетентности запослених, коришћењем својих научно-истраживачких, развојних и лабораторијских потенцијала и сталним присуством у привреди, допринесе развоју индустрије меса, асортимана и квалитета производа од меса и снабдевању тржишта здравствено исправним намирницама. На тај начин Институт доприноси сталној заштити здравља животиња, људи и животне средине интегрисаних у стратегији “једно здравље”. Сталним подизањем нивоа знања, улагањем у кадрове и осавремењавањем опреме, тежимо да постанемо водећа научно-истраживачка организација у области безбедности и квалитета хране у региону, која својим пословним партнерима из индустрије меса обезбеђује производе и услуге које имају већу вредност од других.

 

Научни институт за ветеринарство Србије

http://www.nivs.rs

NivsНаучни институт за ветеринарство Србије је најстарија ветеринарска инстуција у нашој земљи, основана 1926. године под именом Централни ветеринарски бактериолошки завод.  Основне делатности Института су примемењена и развојна истраживања у биотехничким наукама; клиничка и лабораторијска испитивања у функцији заштите здравља животиња и људи; консалтинг и техничке анализе у примени мера превентције, сузбијања и ерадикације обољења животиња у државном и приватном сектору производње, провера квалитета производа, хране за исхрану животиња и намирница анималног порекла у објектима за производњу и из промета. У циљу сталног унапређења квалитета свог рада Институт је увео и сертификовао стандарде ИСО 9001 и ИСО / ИЕЦ 17025:2008.  Научни рад Института се одвија кроз реализацију пројеката Министарства за науку и технолошки развој и међународне пројекте.

 

Хрватски ветеринарски институт

http://www.veinst.hr

hviХрватски ветеринарски институт, са дугом и богатом традицијом од 1933. године, је знанствена и стручно-дијагностичко-аналитичка установа која својим свеобухватним активностима даје неизмјерљив допринос обављању ветеринарске дјелатности у Републици Хрватској. Институту су повјерени задаци праћења и проучавања епизоотиолошког стања заразних и других болести животиња и усавршавања метода за њихово сузбијање. На пословима откривања, праћења и проучавања појава и проширености заразних и других болести, те на предлагању најповољнијих метода за њихово спречавање и сузбијање раде и подружнице Института – Ветеринарски завод Крижевци, Ветеринарски завод Ријека, Ветеринарски завод Сплит, Ветеринарски завод Винковци и Центар за перадарство Загреб.

Двије основне одреднице дијелатности Института су ветеринарско јавно здравство и лабораторијска и теренска дијагностика болести животиња. Производња здравствено исправне и прехрамбено вриједне хране од стратешког је интереса за Републику Хрватску, а препознат је и у приоритетима националних знанственоистраживачких програма. Појава остатака пестицида и приправака ветерине као и природних контаминената (метали) у намирницама анималног поријекла постали су реалност, а с обзиром на чињеницу да је због тога угрожен околиш те здравље животиња и људи, неопходно је праћење степена  контаминираности крмива, животињских излучевина и намирница животињског подријетла, а што се проводи путем ветеринарског јавног здравства.

Видљиве су тежње које Институт подузима у циљу потпуног усвајања свих међународно признатих стандарда: Хрватски ветеринарски институт данас има акредитиране 133 методе према норми ХРН ЕН ИСО / ИЕЦ 17025:2007, чиме се доказује да су методе претраживања стандардне, ажуриране, сљедиве и међународно признате.

Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“

http://niv.ns.ac.rs/

niv nsИнститут је самостална научна институција чија је основна делатност научноистраживачки и специјалистички рад у области ветеринарске медицине и мултидисциплинарним истраживањима у медицини, пољопривреди и заштити животне средине. Научни институт за ветеринарство “Нови Сад” у Новом Саду (НИВ-НС) жели да постане водећа установа у области ветеринарске медицине у Југоисточној Европи и да стално одржава и унапређује научноистраживачки рад, статус референтних лабораторија и развој, стандардизацију и увођење нових метода испитивања, добру клиничку и лабораторијску праксу. Мисија НИВ-НС је да научноистраживачким радом и трансфером знања у праксу одговори свим захтевима савремене пољопривреде у складу са међународним стандардима. У подручју научноистраживачке делатности и процеса лабораторијских и клиничких испитивања НИВ-НС развија стратешке и оперативе програме развоја у области заштите здравља животиња, безбедности хране животињског порекла укључујући и храну за животиње, који су засновани на међународним прописима и стандардима.

Ветеринарски факултет у Сарајеву, Босна и Херцеговина

http://vfs.unsa.ba/web/

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher