Јавни позиви

Услуге стручног образовања 2015
Услуге стручног усавршавања 2015
Услуге хотелског смјештаја 2015
Репрезентација, слава, прославе, скупови 2015
Обавјештење о набавци – хемикалије 2015
Обавјештење о набавци – дијагностикуми 2015
Обавјештење о набавци – калибрација 2015
Обавјештење о набавци – метал 2015
Обавјештење о набавци – стакло 2015
Обавјештење о набавци – одржавање возила 2015
Обавјештење о набавци – канцеларијски материјал 2015
Обавјештење о набавци – одржавање софтвера 2015
Обавјештење о набавци – пластика 2015
Обавјештење о набавци – ушне маркице 2015
Обавјештење о набавци – микробиолошки системи за култивацију, хемикалије и боје 2015
Обавјештење о набавци – опрема за опремање лабораторија за контролу квалитета у поступку акредитације 2015 и 2016
Систематски преглед радника 2015
Одржавање рачунарских програма-поновљени поступак за лот 1 – Одржавање апликативног софтвера МлијекоСофт
Сервис и одржавање лабораторијске опреме 2015
Кит за дијагностику говеђе спонгиформне енцефалопатије имунохроматографском методом
Врећице за смеће и остало-поновљени поступак за лот 9 – Пластика 2015
Обавјештење о набавци – Средства за одржавање хигијене 2015
Одржавање рачунарске опреме и унајмљивање уређаја за штампање 2015
Исправка обавјештења о набавци-Средства за одржавање хигијене 2015
Обавјештење о набавци – Подуговарачке услуге 2015
Обавјештење о набавци – Микроскопи 2015
Обавјештење о набавци – ХТЗ опрема 2015
Обавјештење о набавци – Хемикалије за инструменте за анализу сировог млијка 2015
Сервис и одржавање лабораторијске опреме-поновљени поступак за лот 11, лот 13 и лот 15 – 2015
Адвокатске услуге – 2015
Услуге стручног усавршавања II – 2015
Обавјештење о набавци – Кит за дијагностику гравидитета – Елиса тест 2015
Исправка за обавјештење о набавци – Кит за дијагностику гравидитета – Елиса тест 2015
Обавјештење о набавци – Гориво и лож уље 2015
ОоН – Секундарни референтни материјал за интерно подешавање инструмената за контролу сировог млијека 2016
Репрезентација, слава, прославе, скупови 2016
Услуге стручног усавршавања 2016
Услуге хотелског смјештаја 2016
Обавјештење о набавци: Пластика-петри плоче и филтери 2016
Обавјештење о набавци: Реагенси за прионске болести 2016
Обавјештење о набавци: Стакло (стакло за инструменталне методе анализирања) 2016
Обавјештење о набавци- Хемикалије I 2016
Обавјештење о набавци – Прибор за хроматографију и прибор за микроталасну пећницу и хемијски прибор за AAS – I 2016
Обавјештење о набавци – Метал I 2016
Обавјештење о набавци – Материјали за инструментална испитивања 2016
Обавјештење о набавци – Подлоге 2016
Обавјештење о набавци – Калибрација опреме 2016
Обавјештење о набавци – Микробиолошке културе 2016
Обавјештење о набавци – Метал II 2016
Обавјештење о набавци – Стакло II (стакло за аналитичке методе испитивања) 2016
Репрезентација, слава, прославе, научни скупови 2017
Услуге хотелског смјештаја 2017
Услуге стручног усавршавања 2017
Систематски преглед радника 2017
Реагенси за прионске болести 2017
Јавни оглас за продају три службена возила путем поступка лицитације системом затворених понуда2017
Репрезентација, слава, прославе, научни скупови 2018.
Услуге хотелског смјештаја 2018.
Услуге стручног усавршавања 2018
Репрезентација_ слава_ прославе_ научни скупови 2019.
Услуге стручног усавршавања 2019.
Услуге стручног образовања 2019.
Услуге хотелског смјештаја 2019.
Репрезентација_слава_ прославе_ научни скупови 2020.
Услуге стручног усавршавања 2020.
Услуге хотелског смјештаја 2020.
Репрезентација слава  прославе  научни скупови 2021.
Услуге хотелског смјештаја 2021.
Услуге стручног усавршавања 2021.
Стручно образовање 2021.
TД – Одржавање софтвера за млијеко 2021.
Услуге хотелског смјештаја 2022.
Услуге стручног усавршавања 2022.
Репрезентација слава  прославе научни скупови 2022.
Стручно образовање 2022.

 

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher