Одлука о избору најповољнијег понуђача

Ушне маркице – преговарачки поступак 2015
Калибрација 2015
Хемикалије 2015
Метал 2015
Стакло 2015
Одржавање возила 2015
Дијегностикуми и подлоге 2015
Канцеларијски материјал 2015
Одржавање рачунарских програма 2015 (Лот 2)
Микробиолошки системи за култивацију, хемикалије и боје 2015
Опрема за опремање лабораторија за контролу квалитета у поступку акредитације 2015
Пластика 2015
Ушне маркице 2015
Ушне маркице 2015 – 1
Одржавање рачунарских програма – поновљени поступак за лот 1 – Одржавање апликативног софтвера Млијеко-Софт 2015
Врећице за смеће и остало-поновљени поступак за лот 9 – Пластика 2015
Кит за дијагностику говеђе спонгиформне енцефалопатије имунохроматографском методом 2015
Средства за одржавање хигијене 2015
Систематски преглед радника 2015
Одржавање рачунарске опреме и унајмљивање уређаја за штампање 2015
Сервис и одржавање лабораторијске опреме 2015
ХТЗ-опрема 2015
Микроскопи 2015
Подуговарачке услуге 2015
Хемикалије за инструменте за анализу сировог млијека 2015
Сервис и одржавање лабораторијске опреме-поновљени поступак за BactoScan FOSS, Combi FOSS, живин анализатор-АМА 254, спектрофотометар 2015
Адвокатске услуге 2015
Одржавање рачунарске опреме и унајмљивање уређаја за штампање II 2015
Кит за дијагностику гравидитета – Елиса тест 2015
Гориво и лож уље 2015
Стручно усавршавање 1
Стручно усавршавање 2
Стручно усавршавање 3
Стручно усавршавање 4
Стручно усавршавање 5
Стручно усавршавање 6
Стручно усавршавање 7
Стручно усавршавање 8
Стручно образовање 2015
Хотели 1
Хотели 2
Хотели 3
Хотели 4
Секундарни референтни материјал за интерно подешавање инструмената за контролу сировог млијека 2016
Репрезентација, слава, прославе, скупови 2016
Услуге стручног усавршавања 2016
Услуге хотелског смјештаја 2016
Пластика – петри плоче и филтери 2016
Стакло (Стакло за инструменталне методе анализирања) 2016
Прибор за хроматографију и прибор за микроталасну пећницу и хемијски прибор за AAS – I 2016
Реагенси за прионске болести 2016
Mетал I (Метал за хемијску лабораторију) 2016
Хемикалије I 2016
Материјали за експериментална испитивања 2016
Подлоге 2016
Калибрација опреме 2016
Микробиолошке културе 2016
Mетал II 2016
Стакло II (стакло за аналитичке методе испитивања) 2016
Одржавање моторних возила 2016
Kанцеларијски материјал 2016
Одржавање рачунарских програма -одржавање лабораторијског, информационог и менаџмент система (ЛИМС), софтвер Лабис 2.0 – 2016
Пластика II 2016
Прибор за хроматографију и прибор за микроталасну пећницу и хемијски прибор за AAS II -2016
Одржавање рачунарске опреме и унајмљивање уређаја за штампање 2016
Хемикалије II 2016
Дијагностикуми 2016
Микробиолошки системи за култивацију, хемикалије и боје 2016
Одржавање рачунарских програма-одржавање апликативног софтвера Млијекософт 2016
Ушне маркице 2016
Подуговарачке услуге 2016
Теретно возило са расхладним уређајем 2016
Сервис и одржавање лабораторијске опреме 2016
Хемикалије за инструменте за анализу сировог млијека 2016
Ушне маркице – одлука II
Сервис и одржавање лабораторијске опреме – поновљени поступак за Axio Observer A1 Carl Zeiss, живин анализатор – АМА 254, Машина за прање суђа, љепилица ротирајућа, компресор, машина за разливање подлога, омекшивач воде, Преглед и подешавање сигурносних вентила на аутоклаву (лот 13 и лот 22) – 2016
Гориво и лож уље 2016.
Секундарни референтни материјал за интерно подешавање инструмената за контролу сировог млијека 2017.
Калибрација опреме 2017
Реагенси за прионске болести 2017.
Систематски преглед радника 2017
Аутоматске пипете 2017
Пластика-петри плоче 2017
Пластика II 2017
Одржавање рачунарских програма-ЛАБИС 2.0 2017.
Стакло 2017.
Метал 2017.
Прибор за хроматографију и прибор за микроталасну пећницу и хемијски прибор за AAS 2017.
Моторна возила 2017
Лабораторијска опрема за опремање лабораторија за контролу квалитета у поступку акредитације 2017.
Материјал за експериментална испитивања 2017
Унајмљивање уређаја за штампање 2017.
Дијагностикуми 2017.
Одржавање моторних возила 2017.
Канцеларијски материјал 2017
Хемикалије 2017
Микробиолошки системи за култивацију, хемикалије и боје 2017
Подуговарачке услуге 2017
Подлоге 2017
Хемикалије за инструменте за анализу сировог млијека 2017
Сервис опреме ФОСС 2018
Калибрација опреме 2018
Прибор 2020.
Сервис FOSS 2020.
Ушне маркице 2020.
Калибрација опреме 2020.
Сервис лаб. опреме 2020. – 1
Подуговарачке услуге 2020
ELISA китови 2020
Сервис лаб. опреме 2020. – 2
Лабораторијска опрема 2020
Поврат електронских база података 2020
Моторно возило 2020
Реагенси за прионске болести 2020
Вакцине и микрочипови 2020
FOSS хемикалије 2020
Бочице и Петри плоче 2020
LabIS 2020.
Надоградња Млијекософт 2020
Пластика 2020
Дијагностикуми 2020
Подлоге 2020
Унајмљивање уређаја за штампање 2020
Хемикалије 2021
Oдржавање моторних возила 2021
Пластика – поновљени поступак 2021
Подуговарачке услуге 2021
Гориво и лож уље 2021
Калибрација опреме 2021
Ушне маркице за потребе и по налогу МПШВ РС 2021
Прибор за хроматографију 2021
Kанцеларијски материјал 2021
Прибор за хроматографске методе 2021. – поновљени поступак
Подуговарачке услуге 2021
Сервис и одржавање лабораторијске опреме 2021.
Китови за молекуларна испитивања 2021.
Вакцине против ККС 2021.
Mетал 2021.
Стакло 2021.
Oдржавање програма ЛАБИС 2021.
Mоторна возила 2021.
Пластика – бочице за узорке сировог млијека 2021.
Pеконструкција кабловске мреже 2021.
Пластика 2021.
Стандарди за стављање у функцију опреме која се донира из ЕУ и САД 2021.
Хемикалије за инструменте за анализу сировог млијека 2022.
Подуговарачке услуге 2022.
Дијагностикуми 2022.
Унајмљивање уређаја за штампање 2022.
Пластика 2022.
Подлоге 2022.
Одржавање моторних возила 2022.
Подлоге II 2022.
Хемикалије 2022.
Гориво 2022.
Прибор 2022.
Канцеларијски материјал 2022.
Одржавање софтвера за млијеко 2022.
Калибрација опреме 2022.
Реагенси за прионске болести 2022.
Сервис FOSS 2022. 
Лабораторијска опрема 2022.
Сервис и одржавање лабораторијске опреме 2022.
Одржавање програма Лабис 2022.
Пластика – бочице за узорке сировог млијека и петри плоче 2022.
Сервис и одржавање лабораторијске опреме 2022. 
Китови за молекуларна испитивања 2022.
Хемикалије за инструменте за анализу сировог млијека 2023.
Унајмљивање уређаја за штампање 2023.
Лабораторијска  пластика 2023.
Одржавање службених возила 2023.
Гориво 2023.
Вакцине против класичне куге свиња 2023.
Калибрација опреме 2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача: Подуговарачке услуге 2023.
Прибор за хрмоатографију 2023.
Китови за молекуларна испитивања (АКС) 2023.
Соли и квечерси за анализу пестицида 2023.
Реагенси за БСЕ 2023. 
Канцеларијски материјал 2023.
Подлоге 2023.
Хемикалије 2023.
Oдржавање софтвера за млијеко и допунског програма за потребе МПШВ РС 2023.
Систематски преглед радника 2023.
Одржавање програма Лабис 2023.
Сервер и рачунарска опрема 2023.
Одржавање рачунарске опреме 2023.
Моторна возила 2023.
Сервис и одржавање лабораторијске опреме 2023.
Хемикалије за инструменте за анализу сировог млијека 2024.
Китови за молекуларна испитивања 2024.
Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање 2024.


Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher