Испитивања

ВИРСВБ је акредитован према стандарду BAS EN ISO/IEC 17025 Општи захтјеви за компетентност испитних и калибрационих лабораторија, од стране Института за акредитовање БиХ (БАТА).

Припремне активности за акредитацију започеле су 2008. године, док је захтјев за акредитацију поднесен 2010. године, када је спроведено иницијално оцјењивање и оцјењивање на лицу мјеста. Почетком 2011. године ВИРСВБ је добио сертификат о акредитацији ЛИ-41-01 којим се потврђује да испуњава захтјеве стандарда BAS EN ISO/IEC 17025, с периодом важења до фебруара 2015. Првобитно је акредитовано 14 метода испитивања, али је наредних година, приликом сваког надзорног оцјењивања, проширено подручје акредитације и повећан број акредитованих метода. С обзиром да се почетком 2015. године завршава први акредитациони циклус, ВИРСВБ је у другој половини 2014. године поднио захтјев за продужавање и проширење акредитације а средином децембра спроведено је оцјењивање на лицу мјеста у циљу продужавања и проширења акредитације. Почетком фебруара 2015. године ВИРСВБ је добио сертификат о акредитацији ЛИ-41-01 којим се потврђује да испуњава захтјеве стандарда BAS EN ISO/IEC 17025, с периодом важења до фебруара 2019. Тренутно је акредитовано 86 метода испитивања, и то 66 на локацији Бања Лука а 20 на локацији Бијељина. Акредитоване методе изводе се у 10 лабораторија ВИРСВБ, од чега је 8 на локацији Бања Лука, а 2 на локацији Бијељина. Подручје акредитације ВИРСВБ обухвата следећа техничка подручја и подподручја:

 • физичко-хемијска испитивања хране,
 • физичко-хемијска испитивања резидуа ветеринарских медицинских производа,
 • микробиолошка испитивања хране,
 • микробиолошка испитивања хране за животиње,
 • микробиолошка испитивања воде,
 • ветеринарска микробиологија,
 • серолошка испитивања у ветеринарству,
 • вирусолошка испитивања у ветеринарству,
 • паразитолошка испитивања у ветеринарству,
 • бактериолошка испитивања у ветеринарству и
 • токсиколошка испитивања резидуа и контаминаната у храни.

ВИРСВБ је кроз политику квалитета лабораторија успоставио систем управљања квалитетом. Политика квалитета лабораторија је саставни дио укупне пословне политике ВИРСВБ, заснован на успостављању, примјени и одржавању система управљања, с циљем потпуног задовољења захтјева, потреба и очекивања корисника услуга и друштвене заједнице.

Кроз политику квалитета лабораторија успостављени су општи циљеви квалитета:

 • стално побољшавање и одржавање система управљања у складу са стандардом BAS EN ISO/IEC 17025:2006,
 • стално побољшавање сарадње са корисницима услуга,
 • увођење метода испитивања у складу са споразумом о стабилизацији и придруживању са ЕУ,
 • референтност лабораторија ВИРСВБ у Републици Српској и БиХ из области заштите здравља животиња и безбједности хране.

У циљу осигурања квалитета резултата испитивања, ВИРСВБ предузима них активности и мјера, од којих значајно мјесто заузима редовно учешће у PT/ILC шемама за све акредитоване методе. У првом акредитационом циклусу ВИРСВБ је учествовао у преко 90 PT/ILC шема са око 200 испитиваних параметара. Од осталих активности посебно треба нагласити спровођење редовних интерних провјера, континуирану едукацију особља и сервисирање и калибрацију опреме у овлаштеним сервисима и акредитованим калибрационим лабораторијама.

По питању побољшавања услуга у вези са захтјевима корисника, редовно се спроводи утврђивање задовољства корисника и оцјена квалитета услуга ВИРСВБ и уводе нове методе испитивања.

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher