Центар за здравље животиња и безбједност хране

Центар за здравље животиња и безбједност хране је организациона јединица која обавља научноистраживачке и развојне послове у области науке, здравствене заштите животиња и безбједности хране; врши епизоотиолошко извиђање и прати епизоотиолошку ситуацију, прати спровођење вакцинације, врши алерголошка испитивања извођењем алергијских проба, врши контролу зооноза, учествује у изради и доношењу мјера, планова и програма дијагностике и сузбијања заразних и паразитских болести животиња, као и из области безбједности хране, врши едукацију стручне и шире јавности о заразним болестима и безбједности хране, развија постојеће и изналази нове приступе овој проблематици, те сарађује с корисницима услуга ЈУ ВИРСВБ, што обухвата контакте са потенцијалним корисницима услуга и договарање конкретних активности о будућој сарадњи за потребе уговорног односа, те сачињава анализу остварене сарадње, предлаже, израђује и спроводи научне и стручне пројекте, програме, елаборате и студије, координише израду и објављивање научних и стручних радова, врши избор у научна звања, прати регулативу из своје области, даје стручна мишљења, те обавља и друге дјелатности којима се комерцијализују резултати истраживачког рада.

Центар за здравље животиња и безбједност хране је организациона јединица која обавља научноистраживачке и развојне послове у области науке, здравствене заштите животиња и безбједности хране; врши епизоотиолошко извиђање и прати епизоотиолошку ситуацију, прати спровођење вакцинације, врши алерголошка испитивања извођењем алергијских проба, врши контролу зооноза, учествује у изради и доношењу мјера, планова и програма дијагностике и сузбијања заразних и паразитских болести животиња, као и из области безбједности хране, врши едукацију стручне и шире јавности о заразним болестима и безбједности хране, развија постојеће и изналази нове приступе овој проблематици, те сарађује с корисницима услуга ЈУ ВИРСВБ, што обухвата контакте са потенцијалним корисницима услуга и договарање конкретних активности о будућој сарадњи за потребе уговорног односа, те сачињава анализу остварене сарадње, предлаже, израђује и спроводи научне и стручне пројекте, програме, елаборате и студије, координише израду и објављивање научних и стручних радова, врши избор у научна звања, прати регулативу из своје области, даје стручна мишљења, те обавља и друге дјелатности којима се комерцијализују резултати истраживачког рада.

Начелник центра:  др Драган Касагић, научни сарадник

Помоћници :

проф. др Драго Недић дипломирани ветеринар (link: CV, библиографија, e-mail)

доц. др Весна Калаба, дипломирани ветеринар (link: CV, библиографија, e-mail)

Др Виолета Сантрач, научни сарадник

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher