СЛУЖБА ЗА ПРИЈЕМ УЗОРАКА

Служба за пријем узорака је организациона јединица Центра за лабораторијска испитивања и квалитет, која је у непосредном контакту с корисницима услуга, правним и физичким лицима заинтересованим за услуге Института. Служба послује на локацији Бања Лука. Она је централно мјесто за пријем свих врста узорака у Институту на локацији Бања Лука. Ова организациона јединица је повезница с лабораторијама Института и корисницима услуга даје информације о обиму, врсти и цијени појединих анализа, затим о правилном начину узорковања и достављања материјала за испитивање до лабораторија Института. Служба, у сарадњи с руководиоцима појединих лабораторија, даје информације клијентима о могућностима појединих анализа које се обављају у Институту, као и о могућим анализама које се уговорено раде у лабораторијама с којима Институт има уговорену пословну сарадњу.

Преузимање узорака од корисника који сами доносе узорке, врши се у просторијама Службе за пријем узорака. Приликом пријема узорака, потенцијални корисник се детаљно информише о врсти услуге, методама испитивања, времену трајања испитивања и цијени услуге, те му се на увид даје цјеновник и каталог услуга. Особље провјерава адекватност узорака односно да ли узорак задовољава захтјеве метода испитивања, као и критеријуме који се тичу заштите од контаминације и биосигурности. Запослено особље у служби врши пријем материјала за испитивање, као и евидентирање података о наручиоцу испитивања и самом узорку у лабораторијски софтвер. Након пријема узорака врши се означавање и дистрибуција узорака у лабораторије, а по добијању информација из лабораторија о завршеним испитивањима, формира се коначан извјештај о испитивању и врши слање извјештаја наручиоцима испитивања.

Узорковање материјала за лабораторијску претрагу врши се на основу захтјева министарства, надлежних ветеринарских инспекција или корисника услуга, затим на основу уговорених обавеза, потреба и захтјева пројеката, стручних и научних радова и на основу сопствених планова. Узимање узорака на терену, од корисника с којима постоји уговор о сарадњи, обавља обучено особље Института, у складу с одговарајућим процедурама и упутствима за узимање узорака.

Извјештаји о испитивању клијентима се обавезно достављају у писаној форми, а ради бржег информисања могу се достављати и факсом и електронском поштом. Извјештаји о испитивању достављају се само наручиоцу испитивања, осим ако то није другачије уговорено, или прописима захтијевано.

Служба редовно припрема мјесечне и годишње статистичке извјештаје о обављеним анализама у Институту.

У надлежности службе су и послови који се односе на организацију превоза за потребе Института, кориштење и одржавање превозних средстава.

 

Особље службе:

Руководилац службе: Дарко Деспотовић, доктор ветеринарске медицине-специјалиста (link: CV, библиографија, e-mail)

Аналитичар: Сенка Бајић, виши медицинско-лабораторијски техничар

Лаборант за пријем и узимање узорака: Бранислав Коњевић, ССС

Лаборант за пријем и узимање узорака: Бранимир Џајић, ССС

Лаборант за пријем и узимање узорака: Игор Кукољ, ССС

Лаборант за пријем и узимање узорака: Славиша Манојловић, ССС

Административни радник: Јасна Савичић, ССС

Административни радник: Милка Гаковић

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher