Међународни пројекти

JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE “DR VASO BUTOZAN” BANJA LUKA UČESTVUJE U PROJEKTU CA21125 – A EUROPEAN FORUM FOR REVITALISATION OF MARGINALISED MOUNTAIN AREAS (MARGISTAR)

MARGISTAR je forum za sintezu znanja, razmjenu i zajedničko stvaranje koji okuplja naučnike, zainteresovane strane i donosioce odluka kako bi zajedno razmatrali izazove održivosti u planinskim regionima dok se postepeno kreću ka rješenjima u stvarnom svijetu.

Više možete pročitati na sljedećem linku


MEDILABSECURE URBAN-VECTOR MAPPING TRAINING VECMAP

Од 4. септембра до 8. септембра 2023. године, Тимови за ентомологију и просторно моделирање организовали су тренинг курс у Тирани, Албанија. Овај тренинг се бавио изазовима које представља присуство инвазивног комарца (Aedes albopictus) у урбаним срединама и ризицима преноса арбовирусних инфекција. Главни циљ тренинга било је едуковати учеснике из 11 земаља са вјештинама потребним да професионално мапирају ризична подручја за векторе Aedes albopictus у урбаним сердинама….

Више можете прочитати на следећем линку …


ПОТРЕБА КОМУНИКАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ АНТИМИКРОБНЕ РЕЗИСТЕНЦИЈЕ 2023

 

Антимикробна резистенција (АМР) је глобалан проблем који угрожава лијечење бактеријских инфекција и тако утиче на исходе лијечења људи и животиња. Клиничке микробиолошке лабораторије имају кључну улогу у пружању смијерница за антимикробно лијечење и спријечавање ширења АМР. Из перспективе једног здравља све су чешћи наводи да АМР има карактеристике зоонозог потенцијала што досадашњим схватањима АМР проблема даје сасвим нов и много шири контекст. Свјетска Здравствена Организација упозорава на процјене да ће до 2050. Године, ако се не направе неопходни кораци спријечавања, од послиједица резистенције бактерија на антибиотике бити 10 милиона смртних случајева људи.

У ветеринарској клиничкој микробиологији постоје бројни изазови који отежавају стандардизацију и хармонизацију дијагностичких поступака и оптимизацију антимикробног лијечења. Неколико је битних критеријума које треба успоставити како би се побољшао квалитет и ефикасност ветеринарске микробиологије у области препознавања АМР.

Усклађивање методологија за тестирање осетљивости на антимикробне лијекове у ветеринарским лабораторијама је први изазов: тренутно се у свијету користе различити међународни или национални стандарди, што отежава поређење и надзор података о осјетљивости бактерија изолованих из животиња.

Развој специфичних смијерница за интерпретацију и извјештавање резултата за патогене животиња: већина антимикробних лијекова који се користе у ветеринарској медицини нема дефинисане клиничке прагове за различите врсте бактерија, врсте инфекција и врсте животиња. Ово представља велику потешкоћу за лабораторијско особље које има зададатак да процијени клиничку релевантност резултата антибиограма и да на основу њих, да препоруку за лијечење.

Израда смијерница за откривање механизама АМР у клиничким изолатима порјеклом од животиња и проблем АМР: донекле је унапријеђен писањем препорука (водича) употребе антибиотика у популацији кућних љубимаца и неких врста фармских животиња које се узгајају за производњу хране за људе. Ово је од пресудне важности за контролу инфекциjа и спријечавање зоонотског преноса.

Оно што је изазов у реализацији пројекта ЕНОВАТ, КОСТ акције ЕУ, јесте непостојање јединствене методе и критеријума за скрининг и извјештавање присутности гена или фенотипова одређених микроорганизама са АМР потенцијалом и изградња специфичних репозиторијума са доказаним културама АМР као и располагање базама података доказаних гена резистенције.

Много различитих аспеката АМР разматрало се и на дводневној, другој по реду међународној Конференцији одржаној у Новом Саду са насловом Антимикробна резистенција у ветеринарској медицини-тренутно стање и перспективе“ у организацији Департмана за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, од 22. до 24. јуна 2023.

Програм Конференције се учитава скенирањем кода

Много тога треба се урадити у области АМР проблематике и у Републици Српској. Први корак јесте препознавање, доказивање и управљање ризицима АМР а први корак је много значајнији едукативни приступ и сарадња са ветеринарима унутар различитих производних кластера и области њиховог рада.

Кокуникација о потреби контроле АМР је први корак. У том правцу и овај извјештај у нади да ће се створити реалан оквир поступања за све носиоце активности унутар ветеринарског и хуманог сектора не само декларативно него много више апликативно.

Фотографија са свечаног отварања Конференције

Извјештај подноси

Др Виолета Сантрач

(учесник пројекта  и ЕУРЕСТОП https: www.cost.eu/actions/CA21145/

ЕНОВАТ https://www.cost.eu/actions/CA18217/


ОДРЖАН РЕГИНАЛНИ САСТАНАК ПРОЈЕКТА MEDILABSECURE

Пројекат MediLabSecure, https://www.medilabsecure.com/, којег координише Институт Пастер у сарадњи са другим партнерима има за циљ да унаприједи капацитете лабораторија и јавног здравља у регији Балкана и Црног мора. Пројекат је финансиран од стране Европске уније и окупља учеснике из девет земаља у регији Балкана и Црног мора. Пројекат се реализује у три фазе, при чему је трећа фаза у току.

Сл.1. Групна фотографија учесника

Сл.1. Групна фотографија учесника

Током четири радна дана, од 8. до 11. 5. 2023.г., учесцици скупа могли су да уче и разговарају о изазовима са којима се сусрећу у вези са болестима које преносе вектори, посебно са Кримско-конгошка хеморагијском грозницом (CCHF). Пројекат је и у овом дијелу био усмејрен да омогући мултидисциплинарну сарадњу стручњака из различитих земаља, како би се побољшала отворена комуникација и на тај начин побољшала и безбједност здравља у регији.

Пројекат је за овај регионални састанак укључио учеснике из девет земаља у регији Балкана и Црног мора: Албанија, Арменија, Босна и Херцеговина, Грузија, Косово*, Црна Гора, Република Северна Македонија, Србија и Турска. Посебан радни дан био је у цјелости посвећен значајном проблему који ова регија саопштава у пројекту још од 2016. године када је урађена и прва евалуација статуса CCHF.

Учесници из Босне и Херцеговине на овом скупу били су Др Теуфик Голетић, Др Муамер Дервишевић, Др Сузана Арапчић и др Виолета Сантрач. Судећи по оцјени учесника Регионални састанак сасвим је испунио очекивања у дијелу планираних активности али и потакао учеснике на будуће активности од значаја за надзор над CCHF.

Детаљан програм Реионалног састанка можете наћи ОВДЈЕ.

 

 

Извјештава

Др Виолета Сантрач


ЕВРОПСКА МРЕЖА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ БАКТЕРИЈСКИХ ИНФЕКЦИЈА ОТПОРНИХ НА АНТИБИОТИКЕ: НОВИ ПРОЈЕКАТ

COST Action CA21145 EURESTOP

(06/10/2022-05/10/2026)

Појава и ширење бактерија отпорних на лијекове важна је здравствена и социо-економска пријетња глобалних димензија са елементима емергентне кризе. У ситуацијама када нема ефикасних лијекова за лијечење болести и када су дијагностички алати недовољно развијени настају послиједице које негативно утичу на лијечење и преживљавање критично болесних пацијената.

Бактерије отпорне на лијекове могу се ширити изван болничких окружења што представља критичан ризик за глобалну популацију. Тренутна истраживања у овом подручју врло су фрагментисана и углавном монодисциплинарна, што ограничава развој иновативних дијагностичких и терапијских рјешења.

Ова COST акција ће окупити научнике из различитих”индустријских” и академских области са различитим вјештинама и занањима у мултидисциплинарно усклађеној иницијативи. Акција ће ангажовати дисциплине као што су хемија, физика, биоинформатика, генетика, биологија, имунологија и медицина у разумијевању генетских и молекуларних основа бактеријске резистенције на лијекове, развоју иновативних дијагностичких алата и препознавању водећих претклиничких кандидата темељених на терапијама антитијелима и клинички испитане лијекове припремљене за ”персонализовано лијечење” пацијената од бактеријских инфекција резистентних на лијекове.

Изазов Акције је побољшати умрежавање међу европским научницима и повећати конкурентност европског истраживања потичући и користећи знања из области транслационе медицине, истраживања стварањем нових малих и средњих подузећа. Циљ акције је стицање и размјена нових знања које би Акција у свом трајању могла планирано постићи.

Акција ће оспособити нову генерацију младих научника вјештих у вишеструким аспектима повезаним са бактеријском резистенцијом. Развој каријере младих истраживача и иноватора и истраживачки импулси биће приоритет Пројекта.

Акција ће функционисати у оквирима радних група које обухватају области .

  1. Геномика/Протеомика/Гликомика и дијагностика
  2. Микробиологија, микробиота
  3. Креирање и начини дистрибуције лијекова

Надамо се да ће ова COST акција омогућити трансфер знања као и помоћи различитим областима медицине ( и ветеринарске) да са што мање ризика помогне различитим области сточарске производње у изазовима које носи феномен стечене бактериске резистенције. За рад у радној групи микробиологија и микробиота прихваћена је кандидатура Др Виолета Сантрач.

Извјештава др Виолета Сантрач

3.1.2023.


УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТНОЈ АКТИВНОСТИ : MediLabSecure Entomology – Insecticide resistance training


Обука о процедурама тестирања за праћење и управљање отпорностима на инсектициде код комараца Аedes, одржана је од 14. до 18. 11. 2022. г. на Истраживачком Институту за одржив развој, IRD,у француском граду Монтпељеу. Петнест полазника из четрнест земаља, пет дана, имало је могућност теоретске и практичне обуке у сегментима које препоручују правила WHO унутар Стратегија управљања резистенцијом у јавном здрављу као и начинима борбе против отпорности на ефекте инсектицида а у контроли вектора болести те, стратегијама управљања стеченом резистенцијом. Едукација је дио пројектне активности вишегодишњег пројекта MediLabSecure https://www.medilabsecure.com/project.html који је европски пројекат (2019-2022) а који има за циљ пружање колективних одговора на могуће вирусне болести (Emerging vector-borne diseases) у региону Медитерана, Црног мора и Сахела.

Фото 1.и 2: Учесници тренинга и Зборник тренинг материјала

 

Механизми отпорности код комараца вектора постају све сложенији а у закључцима које је у презентацији дао Др. Фабрице ЦХАНДРЕ јасно је препознато слиједеће:

“Маркери мутације циљног мјеста су доказани у улози о резистентностима али су обично повезани са метаболичком резистенцијом која је сложенија за карактеризацију. Метаболичка резистенција комараца је проблем– подизање отпорности таргетног мјеста и потенцијално стварање отпорности вектора на хемијске формулације један је од механизама њиховог одржања у природи. Присуство доказаних мутација на неколико таргетних мјеста наглашава потребу за континуираним истраживачким радом и скрининг тестовима, који такође могу укључити метаболичке маркере како би боље разумјели интеракције гена и начин развоја фенотип отпорности. Преглед отпорности на инсектициде код комараца дат је у односу на примјењиване

хемијске инсектициде”. Осим ових хемијских начина контроле Аedes комараца постоје и други начини за смањење и контролу популације комараца а могу се у најкраћем свести на

  1. Физичка контрола: управљање животном средином, заштита објеката, механичко уклањање мјеста за размножавање
  2. Инсектицидна контрола: бактеријски инсектициди
  3. Биолошка контрола: предатори, ентомопатогени (гљиве, вируси)
  4. Генетичка контрола: SIT, Volbachia
Фото 3.: Прикази неких начина сузбијања комараца коришцћењем инсектицида

Фото 3.: Прикази неких начина сузбијања комараца коришцћењем инсектицида

Оно на чему треба радити а што је и био предмет едукације на тренингу, односило се на начин комуникације и познавања физичких доказа о потреби увјеравања здравствених власти у корист имплементације IRM (интегрисаног управљања резистенцијом). Недостатак доказа о неуспјеху примјењене контроле узроковане резистенцијом и порасту могућности настанка векторских болести, потешкоцће у имплементацији националних контролних програма и краткорочно планираним финасијама које не омогућавају примјену постојећих знања у потреби борбе против резисренције вектора, простор су за могућа побољшавања. Неопходно је повезати или замјенити неинсектицидне алате када је то могуће како би се смањио притисак генетске селекције популације комараца у интегрисаном систему управљања векторима а кроз сарадњу свих носилаца контролних програма, уз снажну интеракцију научника, контролних агенција, приватних компанија СЗО (WHO). Тренинг је имао врло интензивну лабораторијску компоненту рада са Aedes комарцима у доказу резистенције код ларви и адулта по стандарднима оперативних процедура које захтјева WHO. Анализа података резултата добијених у групним лабораториским експериментима обрађена је у “R” статистичком програму.

Треба настојати да стечена знања у овој области буду примјењена у стратегијама борбе против комараца Aedes у Републици Српској, Босни и Херцеговини а први корак на том путу је едукација носилаца активности у овој области о потреби унапрђења. У ВИРСВБ имамо знања и капацитета да можемо направити помак у досадашњим праксама које су од значаја за ветеринарску медицину али и јавно – здравствени сектор медицинског сервиса.

Учесник тренинга, Др Виолета Сантрач

23.11.2022.Извјештај о завршетку пројектне активности

Др Виолета Сантрач

23.03.2020.

Након четири године успјешног рада пројекта COST ACTION CHARME у Бриселу је почетком марта одржан једнодневни завршни састанак на ком су сажета пројектна достигнућа и гдје се је разговарало о будућим перспективама и изазовима за стандардизацију у областима које се баве истраживањима наука о животу (Life Science).

Резултати Акције биће предмет садржаја тзв. бијеле књиге (White Paper)а која ће се бавити потребама стандардизације, укључујући ту каталог захтјева и препорука које ће се доставити доносиоцима одлука на свим нивоима, како би се омогућила примјена стандарда у свакодневном раду на истраживањима у области рада академских институција и осталих заинтересованих индустрија.

Више о овом на линку:

https://en.lswn.it/press-releases/standards-make-the-world-go-round/

 


 

 


 

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТНОЈ АКТИВНОСТИ MediLab Secure

medilab

paster

На Институту Пастеур, у Алжиру, од 13. до 17. октобра 2019. године, одржана је радионица са називом “Увод о мапирању и

моделирању”. Радионицу су заједно организовали пројекат MediLab Secure радна група 3 медицинска ентомологија и домаћин радионице, Институт Pasteur из Алжира.

Сврха обуке била је пружање основних концепата географских информационих система и моделирања дистрибуције врста са „практичним“ искуствима у областима које покрива пројекат MediLab Secure, ONE HEALTH NETWORK FOR THE PREVENTION OF VECTOR-BORNE DISEASES AROUND THE MEDITERRANEAN AND SAHEL REGIONS https://www.medilabsecure.com/

virsafrika

Почетни, основни курс намјењен је свима који су жељели да развију своје знање о мапирању и моделирању у односу на векторе, у првом реду Aedes albopictus. Знања стечена у области QGISArcMap, помоћи ће у бољој визуелизацији и презентацији утврђених вектора у у сложеним процесима биолошких интеракција, знања у области биодиверзитета и лимита дисперзије, еколошких моделирања и евалуација модела предикција у односу на врсте које се проучавају.

Почетни ,петодневни курс ће бити настављен у форми учења на даљину са софтвер платформом коју пружа Avia-GIS. https://www.avia-gis.com/

Чланови радне групе 3 у пројекту Medi Lab Secure из Босне и Херцеговине су Јелена Марић и Виолета Сантрач а у поменутој радионоци учествовала је Виолета Сантрач.


 

Harmonising standardisation strategies to increase efficiency and competitiveness of European life-science research:

10.10. 2018.

Untitled

У периоду од 1.10. до 3.10. 2018. на Универзитету Малта, Валета, одржан је редован годишњи састанак пројекта ЕУ COST акције CA15110 Harmonising standardisation strategies to increase efficiency and competitiveness of European life-science research

 https://e-services.cost.eu/action/CA15110

Учесник у пројекту из БИХ и ВИРСВБ била је др Виолета Сантрач. Дио планираних активности из пројектног обима биће у форми приједлога националног Пројекта Републике Српске предложен Министрству науке и технологије.

Програм скупа можете преузети :Овдје

 


 


 

MEĐUNARODNI PROJEKAT:

 CA COST Action CA15110 Harmonising standardisation strategies to increase efficiency and competitiveness of European life-science research (CHARME)

Link: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15110

Web: https://cost-charme.eu/


 

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher