ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА И РЕЗИДУЕ

У Лабораторији за хемијска испитивања и резидуе спроводи се широк спектар физичко-хемијских анализа с циљем утврђивања квалитета и безбједности хране и хране за животиње из производње, промета и увоза. Анализе се спроводе у сагласности са законским прописима и подзаконским актима, уредбама ЕУ, те произвођачким спецификацијама производа, користећи прописане методе и методе развијене и валидоване у лабораторији.

Радом Лабораторије, потрошачима се осигуравају информације о прехрамбеној вриједности хране, осигурава се квалитет током производње и чувања хране и утврђује се усклађеност са законском регулативом.

У спектру лабораторијских испитивања, поред класичних физичко-хемијских метода, примјењују се и модерне инструменталне технике, које, у односу на класичне, имају већу прецизност, тачност и осјетљивост, чиме је омогућено мјерење ниских концентрација аналита.

У процесу испитивања лабораторија користи сљедеће технике испитивања:

  • течна хроматографија: LC-MS/MS,
  • спектрофотометрија: ААS и GFAAS, живин анализатор АМА 254, NIR анализатор, UV-VIS спектрофотометар,
  • гасна хроматографија: GC са ECD и FID детекторима,
  • рефрактометрија,
  • полариметрија,
  • криоскопија,
  • електрохемијске методе,
  • волуметрија,
  • гравиметрија.

Класична аналитика хране се највећим дијелом заснива на испитивању хране анималног поријекла (мед, млијеко и производи, месо и производи) и хране за животиње. У овој категорији, највише су заступљене аналитичке методе за одређивање садржаја воде, протеина, масти, колагена, соли, адитива (нитрити и полифосфати), редукујућих шећера, сахарозе, ХМФ-а, пепела, дијастазе, влакана, калцијума, фосфора, скроба, тачке мржњења, електричне проводљивости, густине и киселости.

Поред наведених испитивања, Лабораторија је увела и даље развија инструменталне методе за одређивање остатака фармаколошки активних материја у производима животињског поријекла (тетрациклина) и количине контаминаната у храни животињског поријекла и храни за животиње (микотоксина, тешких метала и пестицида).

Лабораторија учествује у праћењу резидуа одређених супстанци у живим животињама и производима животињског поријекла, према усвoјеном плану Канцеларије за ветеринарство БиХ.

Повјерење у квалитет резултата испитивања, лабораторија обезбјеђује учешћем у PT/ILC шемама и спровођењем мјера интерне контроле квалитета, употребом референтних материјала.

Лабораторија је акредитовала значајан број класичних физичко-хемијских и инструменталних метода у складу на захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC  17025:2006.

Особље лабораторије:

Руководилац лабораторије: др Биљана Пећанац, дипломирани инжењер биолошко-прехрамбене технологије (link: CV, библиографија, e-mail)

Стручни сарадник: ма Милијана Голић, дипломирани инжењер технологије (link: CV, библиографија, e-mail)

Стручни сарадник: Јелена Аничић, дипломирани хемичар (link: CV, библиографија, e-mail)

Лаборант: Адријана Шипка, ССС

Лаборант: Сњежана Поповић, ССС

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher