ДИРЕКТОР

др Жељко Сладојевић, дипломирани ветеринар, научни сарадник (link: CV са библиографијом, e-mail)

Директор ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ руководи институтом и пословним јединицама института, представља и заступа исти и одговоран је за законитост његовог рада. Директора именује и разрјешава Влада Републике Српске на приједлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, након спроведеног поступка јавног избора, који спроводи министарство. Директор, у име института, самостално и без ограничења, врши све правне радње у оквиру регистроване дјелатности и законских и подзаконских прописа. Директор доноси акт о организацији и систематизацији радних мјеста у институту, одлучује о потреби пријема, пријему и распореду радника у институту, закључује и раскида уговоре из области рада, одлучује о појединачним правима и обавезама радника, закључује колективни уговор у институту, извршава одлуке и закључке управног одбора, доноси општа и појединачна акта института, подноси извјештај о резултатима пословања института по годишњем обрачуну и друге извјештаје одређене законским и подзаконским прописима.

Актуелни директор института др Жељко Сладојевић обавља функцију директора од 11.08.2016. године. Дипломирао је на Факултету ветеринарске медицине 22.09.1994. године, а на истом факултету одбранио је докторску дисертацију 16.11.2012. године под називом „Утицај енергетског биланса на ендокрини и метаболички статус крава“. Од 2016. године је у звању научног сарадника.  До сада је као аутор и коаутор објавио преко 30 научних и стручних радова у међународним и домаћим часописима. Учесник је у три научно-истраживачка пројекта финансирана од стране Министарства науке и технологије Републике Српске.

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher