Новости

УЧЕШЋЕ ЈУ ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНСТИТУТА РС„ДР ВАСО БУТОЗАН ”БАЊА ЛУКА У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ДРУГЕ ФАЗЕ MEDILABSECURE ПРОЈЕКТА

ЈУ Ветеринарски институт „Др Васо Бутозан” Бања Лука је учествовао на првој обуци у оквиру имплементације друге фазе MEDILABSECURE ПРОЈЕКТА  (http://www.medilabsecure.com/home.html). Обука је оџана на Пољопривредном факултету у Новом Саду, од 16-19. септембра под називом: „Regional training on vector identification and surveillance”.

Овај четвородневни тренинг је обухватао практична знања које се односе на идентификацију вектора, биологију, њихов надзор и контролу. У оквиру тренинга проучаване су три групе вектора, од регионалног интереса и то: КОМАРЦИ, КРПЕЉИ И СИМУЛИДЕ. Обука се односила на методе узорковања, идентификацију, конзервацију и надзорvirs1

Болести преносиве векторима (VECTOR BORNE DISEASES, VBDs) представљају озбиљну пријетњу здрављу људи и животиња. Усљед одређених појава, као што је глобализација друштва, путовања, транспорт, урбанизација, промјене начина и услова живота, климанске промјене и друго,  епидемиологија ових болести трпи промјене на локалном, регионалном и глобалном нивоу.

Управљање ризиком који се односи на ВБДс има основу у надзору над овим болестима, што из перспективе ЈЕДНОГ ЗДРАВЉА,  свакако захтјева један холистички и мултидисциплинаран приступ.

С тим у вези ентомолошки надзор представља битан сегмент надзора над ВБДс, који је свакако и компаративан са истим који се односи на хуману и анималну популацију као и окружење.

Може се рећи да је за ентомолошки надзор кључно неколико ствари: идентификовати врсте вектора који учествују у преношењу инфективног агенса, идентификовати циркулишуће патогене, извршити процјену ризика када су у питању ВБДс и утврдити приоритете који су од интереса за јавно здравље.

Такође, потребно је обезбједити систем који обухвата све потребно за рано откривање заразних болести и обавјештавање, потребне акције у циљу имплементација векторске контроле, контроле развоја резистенције на инсектициде и процјену ефикасности спроведених мјера. Укратко, сам дизајн ентомолошког система надзора обухвата, под обавезно ентомолошке и епидемиолошке контексте, а све у сврху прилагођавања постојећој ситуацији. Ентомолошки надзор у оквиру јавног здравља представља алат за спровођење превентивних активности. Он би требао, као и сваки систем да се примјењује кроз адаптивни процес који је свакако заснован на резултатима надзора, евалуацију система и промјена које се односе на ентомолошку и епидемиолошку ситуацију.

Стога је потребно ставити акценат на континуирано, систематско прикупљање података, анализу и интерпретацију истих, те дистрибуцију резултата у сврху планирања, имплементације и евалуације активности које су везане за јавно здравље.

Учешће ЈУ Ветеринарског института РС „Др Васо Бутозан“ Бања Лука у  MEDILABSECURE пројекту омогућава уз један ентомолошки приступ, проширење његових досадашњих активности, које се односе на векторима преносиве болести.

virs2 virs3 virs4 virs5 virs6

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher