ЦЕНТАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА И КВАЛИТЕТ

Центар за лабораторијска испитивања и квалитет: организациона јединица која обавља послове из области безбједности хране и то сензорне анализе хране и хране за животиње, микробиолошка испитивања хране, хране за животиње и воде, испитивања из области резидуа у храни и храни за животиње, свјежег сировог млијека и хемијског састава хране и хране за животиње примјеном сензорних, микробиолошких, оријентационих, потврдних, физичко-хемијских, биохемијских, оптичких и других метода;врши дијагностичка испитивања болести животиња и испитивања биолошких материјала животињског и другог поријекла примјеном патоморфолошких, патохистолошких, имунохистохемијских, биохемијских, бактериолошких, миколошких, паразитолошких, имунолошко-серолошких, вирусолошких и молекуларних метода; обавља послове припреме подлога и стерилизације; развија и уводи дијагностичке методе у лабораторијама; учествује у изради и доношењу мјера, планова и програма дијагностике и сузбијања заразних и паразитских болести животиња; обавља послове пријема узорака за испитивање; врши узимање узорака за испитивање; извјештава о резултатима испитивања; спроводи нешкодљиво уклањање отпада; води бригу о превозу за потребе Института и  кориштењу и одржавању превозних средстава; даје стручна мишљења; успоставља, примјењује и одржава Систем управљања квалитетом; предлаже унапређивање организационе структуре и начин функционисања Института; прати реализацију задатака лабораторија и предлаже мјере за побољшање њихове ефикасности и међусобне координације; учествује у рјешавању приговора; израђује, односно учествује у изради анализа, пројеката и студија за потребе Института, у вези с подизањем општег квалитета рада, те даје савјете и мишљења у том погледу.

У Центру за лабораторијска испитивања и квалитет постоје следеће организационе јединице:

 • Служба за пријем узорака
 • Лабораторија за имуноензимска испитивања хране и припрему подлога
 • Лабораторија за микробиологију хране, хране за животиње и воде
 • Лабораторија за испитивање сировог млијека
 • Лабораторија за хемијска испитивања и резидуе
 • Лабораторија за патологију и ТСЕ
 • Лабораторија за серологију
 • Лабораторија за клиничку бактериологију, микологију и паразитологију
 • Лабораторија за вирусологију и молекуларну дијагностику
 • Лабораторија за дијагностику заразних болести
 • Лабораторија за безбједност хране.

Начелник Центра руководи и непосредно управља Центром; надзире, контролише и усклађује рад припадајућих лабораторија и запослених у Центру; обједињује и припрема планове и програме рада из дјелокруга Центра; сарађује с корисницима услуга и појашњава захтјеве; учествује у рјешавању приговора; усклађује рад Центра с другим организационим јединицама Института; обавља послове руковођења Системом управљања квалитетом, послове из области пројектовања система управљања Института, унапређења његове организационе структуре и начина функционисања; прати реализацију задатака организационих јединица, те предлаже мјере за побољшање њихове ефикасности и међусобне координације; израђује, односно учествује у изради анализа, пројеката и студија за потребе Института, у вези с подизањем општег квалитета рада, те даје савјете и мишљења у том погледу; успоставља, примјењује и одржава Систем управљања квалитетом; израђује Приручник за управљање квалитетом у сарадњи с руководним особљем Института; планира и организује спровођење интерних провјера; организује преиспитивање од стране руководства; управља записима о квалитету; испуњава захтјеве стандарда BAS EN ISO/IEC 17025; испуњава захтјеве докумената Института за акредитовање БиХ (БАТА).

Особље Центра:

Начелник: др Бојан Голић, доктор ветеринарске медицине-специјалиста (link: CV, библиографија, e-mail)

Translate »
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher